วารสารสมาคมฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2และ3 (มิ.ย.-ธ.ค. 58)
_PDATE อาทิตย์ 20 ธ.ค. 15@ 08:04:25 ICT
_PTOPIC ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์


วารสารสมาคมฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2และ3 (มิ.ย.-ธ.ค. 58)

click เพื่ออ่าน-ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Gmail และต้อง login

_COMESFROM สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
http://resgat.net

_THEURL
http://resgat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=199