วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 59)
_PDATE จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 15:20:41 ICT
_PTOPIC ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์


วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 59)

click เพื่ออ่าน

_COMESFROM สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
http://resgat.net

_THEURL
http://resgat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=201