วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.-ธ.ค. 59)
_PDATE เสาร์ 17 ธ.ค. 16@ 08:46:44 ICT
_PTOPIC ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์


วารสารสมาคมฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2-3 (พ.ค.-ธ.ค. 59)

click เพื่ออ่าน

_COMESFROM สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
http://resgat.net

_THEURL
http://resgat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=202