สารบัญระวางติดต่อ ( Adjioning Sheet ) 
	ตำแหน่งที่ปรากฎ สามารถพบได้บริเวณ ตอบล่างด้านขวาของขอบระวางแผนที่ สารบัญระวางติดต่อจะแสดงถึง แผนที่ที่อยู่รอบ ๆ แผนที่ที่เรามีอยู่ 

         จากภาพเราจะเห็นมีอยู่ 1 ตารางคือตารางตรงกลางที่ทึบบริเวณขอบสี่เหลี่ยม ภายในสี่เหลี่ยมขอบทึบหนานั้นคือข้อมูลแผนที่เรามีอยู่ในมือ 
จากรูปหมายความว่า ผมมีแผนที่ ระวาง 4922 - I หากว่าผมต้องการข้อเพิ่มเติมโดยต้องการดู แผนที่ที่อยู่ด้านล่างของแผนที่ที่ผมมีอยู่ผมจะต้องไปเอาแผนที่ 
 ระวาง 4922 - II เพื่อหาข้อมูลต่อไป หรือถ้าผมต้องการ บริเวณไหนที่ติดต่อกับแผนที่ฉบับที่ผมมีอยู่ ผมก็สามารถทราบระวางที่ผมต้องการได้เลย         

 

กลับสู่เมนูหลัก