มาตราส่วนเส้นบรรทัด ( Bar scale )
	ตำแหน่งที่ปรากฏ สามารถพบได้ที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของขอบระวาง  เพื่อใช้พิจารณาหาระยะบนพื้นที่ภูมิประเทศ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ แผนที่ส่วนมากจะมีมาตราส่วนเส้นบรรทัด 
ตั้งแต่ 3 บรรทัดขึ้นไป ซึ่งแต่ละบรรทัดจะแสดงมาตราวัดระยะที่แตกต่างกัน เช่น ไมล์ หลา เมตร เป็นต้น

 

							วิธีการใช้มาตราส่วนเส้นบรรทัด
					1. วัดระยะที่เราต้องการทราบในแผนที่ 

 

2. นำระยะที่เราวัดได้มาทาบกับมาตราส่วนเส้นบรรทัด เราก็จะได้ระยะบนภูมิประเทศ
จากรูปเราวัดระยะได้ประมาณ 1540 หน่วย
กลับสู่เมนูหลัก