ช่วงชั้นความสูง ( Contour Interval )
บริเวณที่ปรากฏ สามารถพบได้บริเวณ ของระวางตอนล่างด้านขวา บอกให้เราทราถึงช่วงชั้นความสูงของพื้นโดยรวมของแผนที่ แบบกว้าง ๆ ดังรูป

จากรูปเราจะสังเกตุเห็นว่า ในแผนที่ตอนบนด้านขวาจะเป็นภูมิประเทศแบบ ภูเขาสูง และในบริเวณด้านล่างซ้ายจะเป็นพื้นน้ำ
กลับสู่เมนูหลัก