คำแนะนำการใช้กริด ( Grid reference Box )
บริเวณที่ปรากฏ สามารถสังเกตพบบริเวณกึ่งกลางด้านล่างของขอบระวาง คือข้อความที่บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความนั้นเป็นคำแนะนำสำหรับการหาค่าพิกัดจุดต่าง ๆ ในแผนที่ โดยอธิบายไว้เป็นขั้นตอนง่ายๆ

 
จากรูปจะบอกถึง วิธีการพิกัดให้ละเอียดถึง 100 ม. ว่าทำอย่างไร และวิธีการอ่านค่าพิกัดแผนที่
กลับสู่เมนูหลัก