แบบทดสอบ

จงอ่านค่าพิกัดของจุดที่กำหนดให้ต่อไปนี้

เมื่อท่านอ่านค่าพิกัดแล้ว เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันดีกว่านะครับ ว่าท่านมีความเข้าใจบทเรียนแค่ไหนนะครับ

 

ตรวจคำตอบ